Poradnik

Przeprowadzka w Finlandii, krok po kroku.

Przeprowadzka w Finlandii. Jak się za to zabrać? Od czego zacząć? Gdzie szu­kać usług? itd. Tutaj dowiesz się tego wszyst­kiego. Wielu oso­bom słowo prze­pro­wadzka koja­rzy się zapewne z ład­nymi kar­to­nami, które są pose­gre­go­wane np. nazwami, kuch­nia, szkło, książki itp. które zawsze są lek­kie.

Wystar­czy je zamknąć i z uśmie­chem na twa­rzy zanieść do samo­chodu. Tak, nie­stety prze­pro­wadzki wyglą­dają tylko w rekla­mach i naszej wyobraźni: D. W Fin­lan­dii zro­bi­łem kilka prze­pro­wa­dzek do tej pory, w tym dwie swoje wła­sne. Jedne były na bar­dzo spo­rych dystan­sach, inne na krót­szych. Metoda dzia­ła­nia zawsze podobna. Mam nadzieję, że przy­da­dzą się komuś moje infor­ma­cje oraz doświad­cze­nie.

Rze­czy potrzebne do prze­pro­wadzki:

Kawa ^^
Czas
Osoby do pomocy
Pie­nią­dze
Drugi kie­rowca
Bycie wypo­czę­tym i spore zapasy ener­gii
Samo­chód (O ile moż­liwe to naj­le­piej samo­chód z hakiem)

Ile to będzie trwało i jakie są koszty przeprowadzki w Finlandii?

No wła­śnie ile będzie nas kosz­to­wała prze­pro­wadzka w Fin­lan­dii? Zależy od tego, jaki wybie­rzemy spo­sób, na pewno będzie nas to kosz­to­wało sporo czasu, minimum 24 h na śred­nim dystan­sie do 100 km. Na koszt prze­pro­wadzki, ma wpływ kil­ka­na­ście, jak nie wię­cej czyn­ni­ków dystans, ilość rze­czy, waga rze­czy, pako­wa­nie przez firmę i rozpako­wa­nie, w jaki dzień robimy prze­pro­wadzkę, pogoda, postoje, rodzaj samo­chodu, czas, ilość ludzi do pomocy, czy to jest lokalna prze­pro­wadzka, czy pomię­dzy mia­stami itd.

Ogól­nie prze­pro­wadzka w Fin­lan­dii, jeżeli cho­dzi o pie­nią­dze to wyda­tek bez względu na to, który spo­sób wybie­rzemy. Czy to wynaj­miemy sobie firmę od prze­pro­wa­dzek, czy podej­miemy się tego sami? Oso­bi­ście pole­cam pod­jąć się prze­pro­wadzki samemu, jeżeli się nie boicie.
Należy pamię­tać, że prze­pro­wadzka w Finlandii na wła­sną rękę wiąże się z dosyć dużą odpo­wie­dzial­no­ścią z naszej strony – o czym prze­czy­ta­cie tro­chę niżej.

Sama przeprowadzka w Finlandii to koszt zaczynający się od ok. 140 € do ponad 500 € czasem może być to nawet ponad 600 €. Niestety tanio nie będzie.

Żegnaj stare, witaj nowe

Cza­sami ze zmianą miej­sca zamiesz­ka­nia wiąże się też zmiana pracy. Naj­pierw będziemy musieli zała­twić wszyst­kie rze­czy zwią­zane ze sta­rym miesz­ka­niem oraz nowym. Jeżeli wynaj­mu­jemy, wtedy należy udać się do firmy, od któ­rej wynaj­mu­jemy miesz­ka­nie czy dom i zło­żyć wnio­sek o zakoń­cze­nie wynajmu. Nato­miast kiedy jeste­śmy w trak­cie sprze­daży miesz­ka­nia lub domu ew. wynaj­mu­jemy swoje miesz­ka­nie/dom, pole­cam zle­cić zała­twia­nie wszyst­kiego fir­mie zaj­mu­ją­cej się nie­ru­cho­mo­ściami.

Należy pamię­tać, że wypo­wie­dze­nie to mie­siąc, za który będzie trzeba dodat­kowo zapła­cić. Następ­nie szu­kamy nowego miesz­ka­nia tam dokąd się uda­jemy. Gdzie wyna­jąć miesz­ka­nie pisa­łem w tym porad­niku.

Wiem, że to nie jest łatwe oglądnąć mieszkanie/dom tylko przez internet, ale zawsze to jest coś. Np. kiedy jest się samemu i nie ma się opcji, pojechania w dane miejsce i oglądnięcia mieszkania. Zawsze można ze wszystkiego zrezygnować i poszukać już czegoś na miejscu. Wygodne to nie będzie, ale może być bardzo dla nas dobre. Okei, kiedy mamy załatwione już wszystko ze starym i nowym mieszkaniem/domem musimy ułożyć sobie nasz harmonogram działań i zagospodarować czas.

A także odłożyć pieniądze na wynajem nowego mieszkania/domu minimum 1600 € / 2000 €. Osobiście polecam mieć minimalnie 2000 €. Jak widać będziemy potrzebowali dosyć sporej gotówki na naszą przeprowadzkę. Najwięcej pieniędzy przeznaczymy na wynajęcie nowego mieszkania/domu. Będziemy potrzebowali zapłacić kaucję + czasami jest wymagana opłata czynszu za jeden miesiąc z góry, ale nie zawsze. Należy pamiętać, że firmy nie mają zawsze takich samych wymogów i bardzo się to różni.

Zazwyczaj wynajmując mieszkanie lub dom od lokalnej firmy płaci się kaucję, otrzymuje klucze a po dwóch tygodniach przychodzi pocztą rachunek z czynszem. Kaucja (Vakuus) najczęściej jest ustalona jako miesięczny czynsz. Przykładowo małe mieszkanie dwupokojowe Rivitalo (parterowy dom z tarasem lub ogródkiem) to koszt  zaczynający się od ok. 450 € + dodatkowe opłaty za wodę i np. miejsce parkingowe. Ceny uzależnione od lokacji. Małe, duże miasto lub wieś. Umowa na energię elektryczną we własnym zakresie.

Praca

Jeżeli naszej przeprowadzce towarzyszy zmiana pracy. Nie ma najmniejszego problemu, żeby rozpocząć ją w odpowiednim dla nas czasie, wystarczy poinformować nowego pracodawcę, że mamy przeprowadzkę do wykonania i rozpoczniemy pracę np. po przewiezieniu wszystkiego i odbiorze kluczy do nowego domu. Spokojnie, pracodawcy w Finlandii, dadzą nam na to czas.

Sposoby przeprowadzki

Przeprowadzkę w Finlandii możemy przeprowadzić na trzy sposoby:

Firma od przeprowadzek – Opcja bardzo droga.
Wynajęcie samemu busa – Opcja średnio droga, odpowiedzialna.
Wynajem przyczepy – Opcja najtańsza, bardzo odpowiedzialna.

Gdzie szukać firm zajmujących się przeprowadzkami?

Popytać znajomych, może mają coś wartego polecenia, w internecie pod frazami Muuttopalvelu+Nazwa miasta oraz Halpa/Edullinen Muuttopalvelu+nazwa miasta, Moving Service+Nazwa miasta, przejrzeć recenzje i opinie na Google.

Ceny są zróżnicowane i nie da się jakoś tak bardzo dokładnie wycenić usług świadczonych przez firmy od przeprowadzek, większość firm sprzedaje pakiety lub trzeba się dogadać osobiście. Trochę sprawdzaliśmy, podzwoniliśmy i zrezygnowaliśmy ze względu na mega duże koszty.

Przykładowy pakiet:
5h pracy pracownika, dystans do 140 km, + cena za godzinę pracy pracownika + cena za kilometry lub cena minimalna 199 € + 32 € za pracownika + cena za kilometry 0,8 x 140 (112 €) = 343 €.

Ceny zaczynają się od około 25 € / 59 € za godzinę pracy wynajętego pracownika firmy, później dochodzą opłaty za dany pakiet (ceny różne) usług np. w pakiecie mamy 50 km, + dodatkowe opłaty za dodatkowe kilometry od 0,8 centów w górę itd.

Minusem wynajmowania firmy do przeprowadzki w Finlandii jest ich cennik i skomplikowane pakiety usług oraz dodatkowe opłaty. Plusy wynajęcia firmy, zaoszczędzony czas, energia, wszystko ładnie spakowane, wyniesione i wniesione. Wszystko, dla naszej wygody. Czyli jest bardzo zajedwabiście drogo jak sobie wynajmujemy firmę.

Przeprowadzka w Finlandii na własną rękę, wynajem przyczepy lub busa.

Bus lub furgonetka

Bus przykładowo Ford Transit wynajmiemy już od 99 € na stacji paliw Teboil (niestety brak ofert do przeglądnięcia on-line). Furgonetka – Volkswagen Crafter to koszt od 157 € na Europcar, kiedy płacimy przez internet lub od 167  również na Europcar tyle, że na miejscu. Samochód zazwyczaj na Teboilu dostajemy zatankowany, przed zwrotem należy zatankować auto ponownie. Do wynajęcia samochodu potrzebujemy prawo jazdy kat. B, minimalnie posiadać to prawo jazdy od roku, oraz w kilku przypadkach mieć powyżej 20 lub 26 lat. Można też wykupić dodatkowe ubezpieczenie przy wynajmie, kiedy obawiamy się o wypożyczony samochód.

Kary za uszkodzenie samochodów są różne od 600 € do 1350 €, a nawet i ponad 1300 z tego, co przeczytaliśmy w warunkach wynajmu, oraz o czym nas informowano podczas wynajmowania. Dlatego warto wykupić za kilkanaście euro dodatkowy pakiet. Więcej informacji można znaleźć na stronach wynajmujących samochody dostawcze.

Wynajęcie przyczepki

Przyczepę wynająć możemy na kilka godzin, dobę, tydzień lub więcej czasu w ostatnim przypadku dogadujemy szczegóły indywidualnie z wynajmującą firmą, lub osobą. Wystarczy udać się na stację paliw St1 lub Teboil (na tych stacjach wynajmiemy małe, średnie oraz duże przyczepy). Koszt wynajęcia przyczepy na St1 lub Teboil na 24 h to 46 . Podczas różnych świąt lub wolnych weekendów może być problem z wynajęciem przyczepy na stacji Teboil.

Najlepszą opcją jest wynajęcie przyczepy ze stacji St1, ponieważ stacje St1 są otwarte od 6:00 do 22:00. Przyczepy dostępne są w rozmiarach S (265x125x100 cm), M (350x150x100 cm) i L (366x159x160 cm). Do przyczepki w rozmiarze M spakujecie spokojnie dwupokojowe mieszkanie. Tę przyczepkę polecam wynajmować.

Do wynajęcia przyczepy potrzebujemy również mieć prawo jazdy kat. B, innych specjalnych wymogów chyba nie mają na tych stacjach. Należy też sprawdzić stan przyczepy przed podczepieniem jej do samochodu i zgłosić wszystkie usterki lub kiedy coś jest urwane, lub nie działa.
Wynajęte przyczepy są ubezpieczone, natomiast kiedy przyczepa ulegnie uszkodzeniu z naszej winy trzeba zapłacić 600 € ubezpieczenia.

I teraz o wspomnianej wcześniej odpowiedzialności. Jazda z przyczepą wymaga od nas dużej odpowiedzialności na drodze, a także poza nią, skupienia, opanowania. Jeżeli nie czujecie się na siłach jechać sami z obciążoną przyczepą, poproście kogoś o pomoc. Pamiętajcie, aby, zachować ostrożność jadąc z przyczepą.

Harmonogram działań

Najlepszym wyjściem będzie poświęcić minimum dwa lub trzy dni na spakowanie się. Mamy wtedy pewność, że zabezpieczymy wszystkie swoje rzeczy tak jak należy i tak jak tego chcemy, niczego nie zapomnimy i zrobimy to przede wszystkim dobrze. Następnie zaplanujmy sobie trasę, którą pojedziemy, obliczcie koszty paliwa, wybierzcie sposób przeprowadzki, polecam tankowanie na stacjach paliw ABC lub St1.

Pomocna dłoń

Dobrze byłoby mieć kogoś znajomego do pomocy lub nawet kilku znajomych. Nasza przeprowadzka  w Finlandii potoczyłaby się wtedy znacznie łatwiej, zaoszczędzilibyśmy trochę czasu oraz energii. Warto mieć znajomego, który mógłby jechać samochodem np. w drodze powrotnej lub kolejny kurs, kiedy przewozimy więcej rzeczy. Na pewno uda się Wam kogoś znaleźć.

Transport

Kiedy już wybraliśmy naszą opcję przeprowadzki, nie zostaje nam nic innego jak załadowanie naszych rzeczy i przewiezienie ich w nowe miejsce, rozładunek a na sam koniec zwrot wynajętego auta lub przyczepy.
Mnie nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam szerokiej drogi i bezproblemowej przeprowadzki.

Kuva vikvarga Pixabaystä