Tag: Prima aprilis

Finlandia

Prima Aprilis w Finlandii

Jak co roku przy­go­to­wani na usły­sze­nie zmy­ślo­nych histo­rii. Sta­ramy się być ostrożni, żeby samemu nie paść ofiarą dow­cipu. No, chyba że obudzimy się 1 kwiet­nia i cał­ko­wi­cie zapo­mi­namy, jaki jest dzisiaj dzień. Na pewno wielu z Was nie planuję 1 kwiet­nia niczego poważ­nego. Ja też nie, zawsze sta­ram się prze­cze­kać ten […]